Landeshauptstadt Dresden - jugendinfoservice.dresden.de

https://jugendinfoservice.dresden.de/de/va-kinder/ferien/anbieter-von-internationalen-jugendbegegnungen.php 08.02.2023 15:30:21 Uhr 23.07.2024 06:51:35 Uhr

Anbieter von internationalen Jugendbegegnungen

Ansprechpartnerin für Rückfragen

Landeshauptstadt Dresden
Jugendamt

Frau Luciana Cristina Marinho Schollmeier
SB Migranten/Internationale Jugendarbeit


Besucheranschrift

Enderstr. 59
01277 Dresden


Themenstadtplan

Verkehrsverbund Oberelbe
VVO-Auskunft

Telefon 0351-4884693
Fax 0351-4884656
E-Mail lmarinhoschollmeier@dresden.de
Website www.dresden.de


Postanschrift

Postfach 120020
01001 Dresden